פעילויות לילדים בבית – צוללות

פעילויות לילדים בבית – צוללות

אחד המשחקים האהובים, שבאמת לא צריך הרבה כדי להכין ולשחק, הוא…צוללות!
נכון שכבר יש לו מהדורה מפלסטיק ופינים, שנועצים בהם את הצוללות שמחביאים, אבל לא פחות מהנה הגרסה המאולתרת, כפי ששיחקנו בה כשהיינו ילדים.

המשחק מיועד לשמח משתתפים.

מה נדרש:

  • 2 דפים משובצים
  • 2 עטים / עפרונות
  • ומוסיפים פה לידי.."מזל"!

ההכנה:

כל משתתף מצייר ריבוע בן 10שורות ו-10 טורים.

את השורות ממספרים מ 1 עד 10

את הטורים מסמנים באותיות א'-י'

ליד הריבוע הראשון מציירים ריבוע נוסף זהה. מסמנים אותיות ומספרים באופן זהה.

מתחילים לשחק.

כל משתתף "מחביא" באחד הריבועים את הצוללות שלו, לפי המפתח הבא:

  • צוללת אחת בת 4 ריבועים
  • 2 צוללות בנות 3 ריבועים
  • 3 צוללות בנות 2 ריבועים
  • 4 צוללות בנות ריבוע

פעילויות לילדים בבית

יש למקם את הצוללות כך שמסביב לכל אחת יש ריבועים ריקים, בכל הכיוונים, למעט, כמובן, הצוללות שמוקמו על הדפנות. הצוללות לא יכולות להיות סמוכות זו לזו ללא רווח.

מסתירים את הלוח מעיני המשתתף השני.

מתחילים לחפש את הצוללות של המשתתף השני.

כל אחד בתורו שואל האם יש צוללת בריבוע מסוים (א'6, או ג'9 או כל ריבוע אחר), ומסמן אצלו בריבוע שמוקדש למשתתף השני את מה שמצא או לא מצא. אם יש צוללת – X, ואם אין מסמנים 0.

כאשר יש "פגיעה", הכוונה שמצאתי צוללת, אך עדיין לא הטבעתי אותה לגמרי.

ממשיכים לנחש, בכיוון ימינה-שמאלה-למעלה או למטה עד שיש "בול", כלומר שהצוללת כולה הוטבעה.

כל ניחוש בתור אחר.

כאשר כל הצוללת הוטבעה, אפשר לסמן  מסביבה את כל הריבועים, שהרי אין צוללת סמוכה ללא רווח..

מנצח, הראשון שהטביע את כל הצוללות.

פעילות לילדים בבית – צוללות, מהנה ובעצם…ללא הכנה!